idézetek

„Egy jó idézet gyémánt a bölcs ember ujján, de kavics a bolond kezében.”

Az alábbi válogatással segítséget, inspirációt szeretnék nyújtani Nektek a tökéletes meghívói idézet megtalálásához. A legjobb idézet nemcsak egy kötelező díszítő elem a meghívón, hanem rólatok szól. 

“Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted.”

(Gabriel García Márquez)
 

“Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja, 
de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja.”

(Szabó Éva: Szög és kereszt)
 

„Amit szívedbe rejtesz,
Szemednek tárd ki azt;
Amit szemednek sejtesz,
Szíveddel várd ki azt.”

(József Attila)
 

„A házasság az egyetlen teljes és tökéletes kaland.”

(Paul Géraldy)
 

“Fontos, hogy tudd, mi az: boldoggá tenni…
Igazán boldoggá tenni!
Adni úgy, hogy közben nem vársz érte mást.”

(Takács Nikolas dalszöveg)
 

“Lehetsz másnak egy rejtvény,
Nekem pont vagy a mondatom végén,
És nincs több kérdőjel,
Itt a csend is megfelel.”

(Ossian dalszöveg)
 

“Minden hely templom, ahol szeretet van.”

(Müller Péter)

„Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.”

(Lope de Vega)
 

„Az életben az a legnagyobb boldogság,
ha meggyőződhetünk róla, hogy önmagunkért szeretnek,
pontosabban szeretnek bennünket annak ellenére,
hogy önmagunk vagyunk.”

(Victor Hugo)
 

„Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel.”

(John Lennon)
 

„Most már egymásba fonódó tűzzel égünk, jóban, rosszban együtt.
Egymásért teszünk, egymásért élünk.
Valósággá váltjuk a legszebb álmot,
s teremtünk magunknak jövőt, otthont, családot.”

(Gábris J.)
 

„Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk”.

(Goethe)
 

„Valakit szeretni annyit jelent,
mint egyedül gyönyörködni olyan csodában,
amely mindenki számára láthatatlan.”

(Mauriac)
 

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”

(Madách Imre)
 

„Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta.”

(Szent Ágoston)
 

“Az én szívem sokat csatangolt,
de most már okul és tanul.
Aki halandó, csak halandót
 szerethet halhatatlanul. “

(József Attila)
 

„A földi mennyországra nem rátalálni kell, hanem mellette dönteni.”

(Wayne Dyer)
 

„Ím szerelmem ekkép változik, de
soha meg nem szűnik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is…
Gyakran csendes a folyó, de mély!”

(Petőfi Sándor)
 

 „Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek-
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér
és zubogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés, mennyire szeretlek!”

(Tóth Árpád)
 

„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,
akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.”

(Ernest Hemingway)
 

„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”

(Weöres Sándor)

Versek szertartásra

Ha igazán meghitté, egyedivé szeretnétek varázsolni a ceremóniát, keressétek meg a „násznép hangját”.  Kérjétek meg, hogy nászajándék helyett egy művészi élménnyel ajándékozzon meg titeket és koronázza meg a szertartást, akár ezek közül valamelyikkel:

 

Illyés Gyula: Jó érezni…

Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
s érezni azt, hogy szép, veled szép,
és csak veled teljes az élet.

Mit el nem értünk,
külön tévelyegve;
talán egy kis fészek adja meg
nekünk,
hol ajk az ajkon egymást
átölelve,
nevetve-sírva boldogok leszünk.

Csepeli Szabó Béla: Tiszta szerelem

Oly jó szeretni Téged,
lengsz, mint illatos rétek,
hajad nagy barna alkony: 
engedd, hogy betakarjon.

Tebenned mindig nyár van,
forrásom vagy e tájban,
szemed két tiszta ablak,
engedd, hogy benned lakjak.

A világ szélben táncol,
jövök vad éjszakákból, 
nyerek-e bebocsátást?
Hadd gyújtsak benned lámpást.

Villámló mély szemeknek
hűvös zápora vert meg,
Kedves, ha megengednéd,
nálad felmelegednék.

Szíved szép parazsára
ráhullna szívem ága,
s égnék halálig hűen,
tisztán és egyszerűen.

Szente Kata: A mi ünnepünk

Eljött az idő, itt állunk csodás ünnepi díszben,
Talán fel sem fogjuk, ami most történik velünk,
Ugyanaz az érzés lüktet mindkét szívben,
„A mai naptól férj és feleség leszünk!”

Céltalan volt minden út, mit idáig külön jártunk,
Hasztalan volt minden pillanat, amit nem együtt éltünk át,
Magányunkban egy boldog, teljes életre vártunk,
Míg fel nem fedeztük szívünkben egymás képmását.

Közös életünkkel végre a világ is kerekebb lett,
Az ég kékebb, a tavasz virágzóbb, a méz édesebb.
Kincset találtunk, mit egyikünk sem keresett,
Mit évekig csiszoltunk, s úgy lett egyre fényesebb.

Eljött az idő, már csak egy szó szeretné elhagyni ajkunkat,
Mellyel a múltat koronáznánk, s a jövőt festenénk le.
Igent mondunk egymásnak és önmagunknak,
Majd kéz a kézben elindulunk a boldogság szigetére.

Váci Mihály: Két szárny

Még alig emelkedő gondolatnak
vagyunk mi egy-egy szárnya.
Lehullna ez az égre szálló madár,
ha a két szárny elválna.

Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben
nem szállhatunk, csak mind a ketten
szívverésnyire pontos
együtemben.

Szállj hát velem
Egy rezdülésű szárnycsapással.
Hullongó tollak voltunk egyedül,
szárnyak lettünk egymással.

Nadányi Zoltán: A legszebb dalom 

Legszebb dalomat akkor írtam én meg,
Amikor először megláttalak
S örök raboddá lett e szív, e lélek
Egy röpke, tűnő pillanat alatt.
Egy dalt akartam hozzád írni nyomban,
Egy dalt, amelyben minden benn legyen:
A vágy, amelytől szívem félve dobban,
Rajongás, hév, imádat, szerelem
Töprengtem órákhosszat – de hiába.
Sehogyse ment. Zavaros volt fejem.
Oly nyugtalan voltam s oly kába, kába;
Forgott, keringett a világ velem.
“Szeretlek” – ezt vetettem csak papírra,
Töprengtem bár soká, soká nagyon.
Ez egy szó volt a tiszta lapra írva…
Ez egy szó volt az én legszebb dalom.

Laren Dorr: Lennék

 Lennék Napod, ha nappal lenne, 
fényessé tenném hajnalod, 
bíborral festeném este a felhőt, 
hogy gyönyörködj, ha akarod. 

Felhő lennék, ha őszidő lenne, 
langy esőt sírnék, mert messze vagy, 
aztán esőcsepp lennék, rád esnék, 
s gördülve csókolnám arcodat. 

Köd lennék, ha hűvös lenne, 
fehér, vidám, mi nem ragad, 
ködkarjaimmal ölelném tested 
s megnyitnám előtted utadat. 

Hópihe lennék, ha tél hava lenne, 
mit egyetlen céllal repít a szél, 
elolvadni gyönge kezedben, 
s míg elmúlnék, érezném: enyém e kéz. 

Szél lennék, ha új tavasz lenne, 
elfújnám messze a tél hidegét, 
hajadba bújnék tincseiddel játszva, 
míg nevetve mondanád: most már elég. 

S mi lennék, ha itt lennél velem? 
Mindenség lennék, hol nincsenek napok, 
égbolt lennék éjfekete éggel, 
hol nem ragyog más, csak a Te csillagod!

Weöres Sándor: Canzone

Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem,
ó, hallgat még felőled benn a lélek,
mely fátylat von köréd, szerelmesem,
s még nem tudom hogy néked mennyit érek,
jósorsodat hozom, vagy tán halálom
arany s gyémánt díszét, még nem tudom:
új, mézes fájdalom
indái közt nehéz utat találnom.

Csak azt tudom, hogy társra sose várt
az én szívem s lettél egyszerre társa,
elvéve tőle életet s halált,
hogy visszaadd másféle ragyogásra;
hol bennem erdő volt: dúvad- s madár-had
hazátlan csörtet villámtűz elől;
és kunyhóm összedől,
ha benne otthonod meg nem találtad.

Csak azt tudom, hogy hajlós testeden
szinte öröktől ismerős a testem,
fejemnek fészke ott a kebleden,
s nem szégyen, ha előtted könnybe estem,
semmit se titkolok s ős-ismerősen
jársz vad, töretlen Tibet-tájamon,
imbolygó szánalom,
vagy éji égen csillagkérdező szem.

A megtépett ideg, e rossz kuvik,
szemed nyugodt kék mécsét megtalálja;
kicsinyke úrnő, térdedhez búvik
s elszunnyad az érzékiség kutyája;
és benn a Fénykirály, az örök ember,
még hallgat, tán nem tudja szép neved,
s nem mond ítéletet,
így vár piros ruhában, szerelemben.

Radnóti Miklós: Tétova óda

Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet ujra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, –
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Előttünk már hamvassá vált az út, 
És árnyak teste zuhant át a parkon, 
De még finom, halk sugárkoszorút 
Font hajad sötét lombjába az alkony: 
Halvány, szelíd és komoly ragyogást, 
Mely már alig volt fények földi mása, 
S félig illattá s csenddé szűrte át 
A dolgok esti lélekvándorlása.  

Illattá s csenddé. Titkok illata 
Fénylett hajadban s béke égi csendje, 
És jó volt élni, mint ahogy soha, 
S a fényt szemem beitta a szivembe: 
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, 
Vagy áldott csipkebokor drága tested, 
Melyben egy isten szállt a földre le, 
S lombjából felém az ő lelke reszket?  

Igézve álltam, soká, csöndesen, 
És percek mentek, ezredévek jöttek – 
Egyszerre csak megfogtad a kezem, 
S alélt pilláim lassan felvetődtek, 
És éreztem: szivembe visszatér 
És zuhogó, mély zenével ered meg, 
Mint zsibbadt erek útjain a vér, 
A földi érzés: mennyire szeretlek! 

 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani

 A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindíg, mindíg játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfõre ülni,
borból-vízbõl mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani, mindent, mi élet,
havas telet és hosszú-hosszú õszt,
lehet-e némán teát inni véled,
rubinteát és sárga páragõzt?
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,
ez az utcaseprõ, szegény, beteg ember,
ki fütyörész az ablakunk alatt?
Akarsz-e játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz-e játszani boldog szeretõt,
színlelni sírást, cifra temetõt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?

Ady Endre: Mert engem szeretsz

Áldott csodáknak
Tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb.

Shakespeare: LXXV. szonett (Az vagy nekem – Szabó Lőrinc fordítása)

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
s tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
csupa fény és boldogság büszke elmém,
majd fél: az idő ellop, eltemet;
csak az enyém légy, néha azt szeretném,
majd, hogy a világ lássa kincsemet;
arcod varázsa csordultig betölt,
s egy pillantásodért is sorvadok;
nincs más, nem is akarok más gyönyört,
csak amit tőled kaptam s még kapok.

Koldus-szegény királyi gazdagon,
részeg vagyok és mindig szomjazom.

Dallista

Alábbiakban  kedvenc dalaim szűkített esküvős listájából tudtok válogatni.
Remélem, találtok közöttük olyan dalt, mely zenéje vagy mondanivalója miatt a “Ti dalotok” lesz, és a szertartás vagy a lakodalom különböző szegmenseibe lesz illeszthető aláfestésként vagy koreografált produkcióként.
 
 YouTube Csatornámon azonnal meg is hallgathatod őket.
 

Vendégvárás

Michael Bublé: I believe in you

Caramel: Elzárt övezet

Michael Bublé: It’s a beautiful day

Elvis Presley: Always on my mind

Rúzsa Magdi: Mosd fehérre

Mr. Probz: Nothing really matters

Norah Jones: Turn me on

Passenger: The one you love

Lionel Ritchie: Stuck on you

Extreme: More than words

Lady Antebellum: Need you now

Leona Lewis: Bleeding love

 

Bevonuló zenék

Josh Groban: You raise me up  (Lagzi Gazdi KEDVENC! – bal alsó sarok, PLAY 🙂

Westlife: Beautiful in white

Richard Marx: Right here waiting

Shania Twain: From this moment

Shayne Ward: Someone to love

Tina Arena&Mark Antony: I want to spend my lifetime

John Legend: All of me

Ed Sheeran: Perfect

Guns N Roses: November Rain

Aerosmith: I don’t want to miss a thing

Bon Jovi: Always

Beyoncé: Halo

Lynden David Hall: All you need is love

 

Instrumentális vagy háttérzenék

Love theme from Flashdance

Ten Sharp: You

Yiruma: River flows in you

Wedding song: To have and to hold

Ryann Darling: I choose you

Lifehouse: You and me

Ellie Goulding: How long will i love you

Emelie Sande: Read all about it (PIANO)

Ella Henderson: Yours

Enya: Only time

Coldplay: Everglow

 

Gyűrűhúzás/Aláírás

Caramel: Új csoda

Whitney Houston: One moment in time

Il Volo: Grande amore

Caramel: Lélekdonor

Szinetár Dóra&Bereczki Zoltán: Szívből szeretni

Glenn Meredios: Nothing gonna change my love for you

Righteous Brothers: Unchained melody

Percy Sledge: When a man loves a woman

Scorpions: You and i

All of the above

 

Szülőköszöntő

Mester Tamás: Altass el

Kovács Kati: Úgy szeretném meghálálni

Emberek: Mama

Spice Girls: Mama

Cserháti Zsuzsa: Édes kisfiam

Ihász Gábor: Múlnak a gyermekévek

Demjén Ferenc: Amíg élünk szeretni

 

Gratuláció

Kelly Clarkson: A moment like this

Gáspár Laci feat. Plastichead: A szeretet él

Kylie Minogue & Jason Donovan: Especially for you

Eagles: Hotel California

Bruno Mars: Marry you

Ronan Keating: When you say nothing at all

Il Divo & Celine Dion: I believe in you

The Police: Every Breath you take

 

Nyitótánc

Peabo Bryson & Regina Bell: A whole new world

Vanessa Williams: Save the best for last

Luther Vandross: Endless Love

Shayne Ward: Stand by me

Calum Scott & Leona Lewis: You are the reason

Mark Antony & Tina Arena: I want to spend my lifetime

James Blunt: You’re beautiful

Celine Dion: Love Doesn’t ask why

Dirty Dancing: Time of my life

Dobrády Ákos & Szekeres Adrien: Híd a folyót

Dés László: Vigyázz rám

Republic: Szeretni valakit valamiért

Barbra Streisand & Bryan Adams: I finally found someone

Barbra Streisand & Don Johnson: Till i loved you

ESKÜVŐI SZOKÁSOK ÉS BABONÁK

“Aki babonás, az nem lehet egészen szerencsétlen. A babona néha remény.” (Honoré de Balzac)

Ez igazán jó hír! Akkor nézzük, miben is reménykedhettek kedves menyasszonyok és vőlegények 😊
Nézzük meg röviden néhány szokás és babona hátterét! Érdemes tudni ezekről, hiszen a Ti szándékaitok és hitrendszeretek alapján tudnak majd igazán autentikusan működni a kiválasztott elemek az esküvőtökön.

TERMÉKENYSÉGI JELKÉPEK

Az Ázsiából származó rizsszórás és a rózsaszirmok szórása bőséges gyermekáldást hoz az ifjú párnak. Mindkét rítus nagy trend manapság. Hangulatos és ráadásul a fotókon is jól mutatnak.

AKADÁLYOK LEGYŐZÉSE KÖZÖSEN

Annak jeléül, hogy a boldogsághoz vezető úton akadályok is előfordulhatnak, egy farönkkel zárják el a templomba vezető utat, amelyet az ifjú párnak egy fűrésszel kell kettéfűrészelnie. Ha sikerül, akkor azokat az akadályokat is legyőzitek majd, amelyeket az élet állít elétek.
Kevésbé izzasztó megoldás lehet ugyanerre a szimbólumra a násznép részéről, ha sorfalat állnak a templomi szertartás után. Nektek a jelenlévők sorfala között kell végigvonulnotok, akik megpróbálnak majd Titeket megakadályozni ebben.

GONOSZ SZELLEMEK ELLEN

A gonosz szellemek csendben érkeznek és félnek minden zajtól. A porcelántörés, a nászmenet közben szóló folyamatos dudaszó, az autó hátuljához kötött “utánfutó” konzervdobozok mind e célból terjedtek el, hogy elűzzék a rosszakarókat. Amikor a férj karjaiban tartva először lépi át közös otthonuk küszöbét, szintén azt szimbolizálja, hogy megvédi asszonyát a szellemektől. 
A koszorúslányok feladata eredetileg szintén azt volt, hogy megtévesszék a rossz szellemeket vagy a menyasszony elrablóit. Régen a legénybúcsú szintén a gonosz szellemek elűzésére szolgált. Ilyenkor a vőlegény barátaival együtt edényekkel csapott zajt.

KETTŐBŐL EGY

A homokszórás és a gyertyagyújtás a polgári szertartások elmaradhatatlan eleme. A szertartások lényege: a két ember eggyé válik, ugyanúgy, ahogy a homokszemek vagy a gyertyák lángjai.

ÖLTÖZÉK

A ceremónia előtt nem láthatja a menyasszonyt a fehér ruhájában a vőlegény. Ez vajon honnan ered? Régen sokszor vadidegenek kötöttek házasságot, konkrétan az oltár előtt volt a “vakrandi”. Egy kevésbé vonzó menyasszonyt úgy adtak férjhez, hogy sok esetben másik városból választottak vőlegényt. Számos alkalommal megesett, hogy a vőlegény az oltárnál hagyta a lányt, mert meggondolta magát. Ezért tartották balszerencsének, ha a vőlegény fehér ruhában látja a menyasszonyt. (Ha ez balszerencse, akkor a vőlegény vaksága lett volna a szerencse?)
Aki pedig nem szeretne sokat sírni a házassága alatt, semmi esetre sem viseljen gyöngyöt az esküvője napján, mert a gyöngy a könnyeket szimbolizálja.
A “valami új, valami régi, valami kölcsönkapott, valami kék” abszolút klasszikus és a mai napig nagyon sok menyasszony komolyan veszi. Angliából származik ez a hagyomány. Az új a jövőt (szerencse, siker), a régi a múltat (család), a kölcsönkapott a barátságot, a kék pedig a hűséget szimbolizálja.

A FIÚKNAK KÖTŐJÜK VAN, A LÁNYOKNAK MEG VIRÁGJUK

Nincs olyan esküvő, ahol ne bukkannának fel a vendégek közül olyan fiatal, hajadon hölgyek, akik már annyira férjhez akarnak menni, hogy hajlandóak tűsarkakon harcba szállni még a legjobb barátnők ellen is. Egy a cél: bármi áron megszerezni a trófeát: A CSOKROT. Felismerve a piaci rést és igényt, szerencsére ma már több felé repülő dobócsokrokat is tudnak készíteni a kreatív virágkötők, így már “csak” a helyszín és az időpont választásoknál kell a következő évi lagzik torlódásának elkerülésének érdekében kompromisszumot kötnie a babonás barátnőknek. 
Ahogy a lánybúcsú a legénybúcsút megirigyelve született meg az egyenjogúság jegyében, úgy a fiúk a csokordobáson vettek revansot és kitalálták az ő játékukat: a harisnyakötő-dobást.